Vitakin Orthomoleculair

Vitakin Plus

Vitakin: toegepaste Orthomoleculaire therapie m.b.v. Kinesiologie en Ayurveda

In 2023 heb ik de opleiding Vitakin Plus gevolgd. Met deze praktisch inzetbare therapievorm heb ik de mogelijkheid om orthomoleculaire therapie in te zetten naast BSR. Hierdoor kan ik een bredere oplossing bieden voor de vele klachten waarmee cliënten te maken hebben. 

Waarom orthomoleculaire therapie?
Het kwam heel regelmatig voor dat cliënten mij tijdens een release vroegen of ik advies had over te gebruiken supplementen. Uit eigen ervaring kon ik wel antwoord geven, maar een onderbouwd advies is natuurlijk veel beter. Daarom ben ik de opleiding Vitakin Plus gaan doen.

Vitakin is een therapie waarbij op heel praktische manier getest kan worden met behulp van kinesiologie. Hierbij geeft het lichaam duidelijk aan waar onbalans is; in de darmen, de hormoonhuishouding of het metabolisme. Ontgifting en ontzuring spelen ook een grote rol evenals (oxidatieve) stress, glucose-intolerantie en laaggradige ontstekingen.

Wat houdt een Vitakin-consult in?
Voor een compleet Vitakin-consult krijgt de cliënt voorafgaand aan het eerste consult een aantal lijsten (anamnese vragenlijst, voedingsdagboek en dosha-test) toegestuurd om in te vullen. Op basis van deze informatie zal het anamnese-gesprek plaatsvinden, waarbij voldoende tijd wordt ingepland voor de toelichting van de cliënt.

Omdat veel cliënten al bekend zijn bij BSR Vechtstreek, hebben wij een aantal andere pakketten samengesteld.

En dan?
Na de anamnese zullen we de kinesiologische test gaan doen, waarbij jouw lichaam gaat aangeven waar sprake is van onbalans en waar we eventueel suppletie kunnen inzetten.

Het is de bedoeling dat een cliënt een ‘haalbaar’ advies krijgt, dat in het dagelijks leven ingevoerd kan worden. Niet te veel tegelijk want dan hebben we geen therapiesucces!!

Je krijgt daarom een advies dat maximaal 3 supplementen omvat, een voedingsadvies dat geen ingewikkelde diëten inhoudt en indien nodig lifestyle advies (denk daarbij aan meditatie, mindfulness-oefeningen, beweging etc.).

Tarieven
De tarieven van een verkort Vitakin-consult zijn gekoppeld aan het BSR-tarief. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de duur van het Vitakin-consult zijn er de volgende opties:

BSR Plus:  € 95,00
BSR-behandeling aangevuld met een Vitakin-consult van max. 30 min.
Dit consult betreft o.a. testen van supplementen die cliënt gebruikt en testen van supplementen voor de specifieke klacht die door cliënt wordt aangegeven. Er wordt dan geen uitgebreide anamnese afgenomen. Wel krijgt cliënt een onderbouwd advies.

BSR Plus Uitgebreid: € 115,00
BSR-behandeling aangevuld met een Vitakin-consult van max. 45 min.
Dit consult is uitgebreider en er wordt gekeken naar de klacht(en) en vastgesteld welke klacht de grootste onbalans veroorzaakt. Op basis daarvan zal een uitgebreide test plaatsvinden waarbij hoofdoorzaken en fysieke systemen worden uitgetest en vervolgens getest wordt welke supplementen het best kunnen worden ingezet. Dit wordt voor de cliënt samengevat in een onderbouwd advies.

Vitakin Compleet: € 130,00
Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een volledig Vitakin-consult te doen (zonder BSR).
De cliënt krijgt dan voorafgaand aan het eerste consult een aantal dingen toegestuurd:
– een vragenlijst
– een voedingsdagboek (1 week)
– een DOSHA-test
Op basis van deze informatie zal het uitgebreide anamnese-gesprek plaatsvinden, waarbij voldoende tijd wordt ingepland voor de toelichting van de cliënt.

Heleen Kouwenhoven
Tarieven Vitakin Plus

Kosten per Vitakin-consult (volwassene)
BSR Plus: € 95,00
BSR Plus Uitgebreid: € 115,00
Vitakin Compleet: € 130,00

Tarieven Vitakin Plus

Kosten per Vitakin-consult (kind t/m 14 jaar)
BSR Plus: € 90,00
BSR Plus Uitgebreid: € 110,00
Vitakin Compleet: € 130,00

Betalingsmogelijkheden

Betaling is mogelijk via pin, betaalverzoek via KNAB of contant. U ontvangt ná betaling voor iedere afspraak een separate factuur die u eventueel bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Afspraak maken

U kunt voor het maken van een afspraak bellen (06-30348849).
Wanneer telefoon niet wordt opgenomen, kunt u een bericht inspreken of een e-mail sturen naar: info@bsr-vechtstreek.nl

Annulering/verhindering

Indien cliënt een afspraak wil afzeggen, dient dit minimaal 1 werkdag vóór aanvang van de sessie gedaan te worden via whats-app, sms, e-mail of telefonisch. De afspraak voor maandag dient dus uiterlijk vrijdag daarvóór te gebeuren.

Bij te late annulering of wegblijven zonder bericht zijn we genoodzaakt het consult volledig in rekening te brengen.

Praktijkuren

Maandag t/m vrijdag: 8:30 – 17:30

Avond of weekend: alleen op afspraak tegen aangepast tarief

Beroepsvereniging
Body Stress Release Vechtstreek is aangesloten Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) en bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze VBAG. Het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent en het zou goed zijn als u die onvrede met uw practitioner bespreekt. Komt u er niet uit, heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van VBAG vbag.nl/algemene-informatie/klachten
Bedrijfsgegevens

KvK nummer: 76073254
Belastingnummer NL003050212B38
AGB Code zorgverlener vermeld op factuur
AGB Code onderneming vermeld op factuur

Vergoedingen zorgverzekeraars

Mijn behandelingen worden gedeeltelijk door diverse zorgverzekeraars vergoed (zie overzicht zorgverzekeraars 2024). Ik ben aangesloten bij BSRAN en de VBAG/RBCZ en in bezit van het diploma Medische Basiskennis conform PLATO-normen. Op de zorgwijzer is te zien welke verzekeraars de BSR-consulten vergoeden.

Privacybeleid
Opleidingen

Body Stress Release, Zuid-Afrika (2019)
Medische Basiskennis conform PLATO norm (2018)