Releases

Body Stress Release is voor iedereen, van jong tot oud!

Voor deze zachte techniek is geen kracht nodig. Er wordt gebruikgemaakt van de natuurlijke behoefte van het lichaam te streven naar een balans zonder overmatige spanning.

Foto: Luke Coenen

De intake: 45-60 minuten

Tijdens het intakegesprek zal de practitioner een vragenlijst doornemen om zo een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. Deze vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals operaties, botbreuken, ongelukken en aandoeningen of ziekte(s). Tevens wordt gevraagd naar levensstijl (bewegen, sporten, slaappatroon), emotionele gebeurtenissen en gebruik van medicijnen.

De practitioner zal uitleggen hoe de vastgezette spanning kan leiden tot de klachten, welke mogelijke effecten de release op de klachten kan hebben en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan. Aansluitend aan de intake volgt de eerste release.

Deze release zet vervolgens een proces in gang van loslaten en herstellen en dat heeft tijd nodig. Derhalve wordt geadviseerd het proces op te starten met drie behandelingen, te weten op de 1e, 4e en 11e dag.

Behandeling en onderhoud

Ieder mens wordt dagelijks blootgesteld aan verschillende vormen van spanning. Wanneer het lichaam de spanning niet meer op een natuurlijke wijze kan verwerken, wordt deze vastgezet door de spieren in de diepere spierlagen.

2e Release: 30-45 minuten

Drie dagen na de eerste release volgt de tweede release.

3e Release: 30-45 minuten

Zeven dagen na de tweede release volgt de derde release

Afhankelijk van de snelheid waarmee het lichaam de spanning los laat, zullen er vervolgbehandelingen (onderhoud) nodig zijn.

Het aantal vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan verschilt per individu. Body stress die recent is ontstaan, zal over het algemeen sneller loslaten dan body stress die gedurende langere tijd, zelfs jaren, aanwezig is. In zo’n geval zullen er zeker meer dan drie behandelingen nodig zijn om een optimaal resultaat te behalen.

 

Beste cliënt/bezoeker,

 

Graag aandacht voor het volgende. Vanaf maandag 5 oktober 2020 vragen wij alle cliënten die de praktijk bezoeken een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verlaten van de praktijk. Tijdens de release kan het mondkapje worden afgedaan.

 

In verband met de maatregelen om het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen, hanteren wij de richtlijnen die zijn voorgesteld door het RIVM. Onze beroepsverenigingen BSRAN en VBAG hebben daartoe een protocol opgesteld.

 

Via deze link kunt u het protocol, dat door Body Stress Release Vechtstreek wordt gehanteerd, terugvinden. Neem vooraf a.j.b. kennis van dit protocol.
Bij elke afspraak en herinnering daaraan ontvangt de cliënt de belangrijkste punten uit het protocol.

 

Nog één ding: blijf thuis als jij of een van je huisgenoten Corona-symptomen vertoont. Samen kunnen we Corona verslaan!